Psychon 19

    W dniach 7-8 grudnia 2019 r. w Instytucie Psychologii UŁ odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców “Psych-On” organizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii IP.
    Prelegenci reprezentujący ośrodki naukowe z Polski zaprezentowali wyniki swoich badań w formie referatu lub plakatu. Najlepsze referaty zostały wyróżnione nagrodami książkowymi przekazanymi przez sponsorów: GWP, PWN, Edra, Difin, Media Rodzina oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co więcej, uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w jednym z kilku warsztatów prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin psychologii
    Zagadnienia poruszone w wystąpieniach dotyczyły m. in. psychologii klinicznej, psychologii uzależnień, neuropsychologii i psychiatrii.

Więcej informacji wkrótce

o Nas