Psychon 18

    W dniach 7-9 grudnia 2018 r. w Instytucie Psychologii UŁ odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców “Psych-On” organizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz pracowników Zakładu Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień IP.
      Prelegenci reprezentujący ośrodki naukowe z Polski(m in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) zaprezentowali wyniki swoich badań.
      Zagadnienia poruszone w wystąpieniach dotyczyły m. in. psychologii klinicznej, psychologii uzależnień, neuropsychologii oraz psychiatrii.

Więcej informacji wkrótce

o Nas