Psych-On 2017

  W dniach 9-10 grudnia 2017 r. w Instytucie Psychologii UŁ odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców “Psych-On” organizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz pracowników Zakładu Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień IP.
  Prelegenci reprezentujący ośrodki naukowe z Polski (m in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) zaprezentowali wyniki swoich badań podczas czterech sesji polskojęzycznych, dwóch sesji anglojęzycznych oraz w sesji plakatowej.
  Zagadnienia poruszone w wystąpieniach dotyczyły m. in. psychologii klinicznej, psychologii uzależnień, neuropsychologii oraz psychiatrii. Najlepsze referaty zostały wyróżnione nagrodami książkowymi przekazanymi przez sponsorów – wydawnictwa: GWP, PWN, Edra, Difin, Charaktery.
  W trakcje konferencji uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z Wiedeńskim Systemem Testów oraz wzięcia udziału w sześciu innych warsztatach, przybliżających problematykę m. in. terapii rodzin, afazji i całościowych zaburzenia rozwoju.
  #Psych-On2017:
    - 10 ośrodków naukowych,
    - 7 warsztatów,
    - 4 sesje polskojęzyczne,
    - 2 sesje anglojęzyczne,
    - 2 dni konferencji,
    - 1 sesja plakatowa.

Więcej informacji wkrótce

o Nas