Psychon 16

  Pomysł na pierwszą edycję naszej konferencji pojawił się bardzo niespodziewanie pod koniec lipca 2016 roku w trakcie jednego z wakacyjnych spotkań naszego Studenckiego Koła Naukowego jako celebracja prawie równego roku naszej działalności. W tamtym momencie brakowało w Łodzi typowo studenckiej konferencji, gdzie stawiający pierwse kroki naukowcy z dziedziny psychologii klinicznje mogliby pokazać swoje działania, postanowiliśmy więc zapewnić tą lukę.
  Jak szybko się okazało niewypowiedziana potrzeba wydarzenia takiego jak Psych-On była bardzo silna - mimo napiętych na każdym etapie terminów zgłoszeń otrzymaliśmy ponad 80 nadesłanych abstraktów co pozwolilło Komitetowi Naukowymi wybrać osiemnaście najlepszych prac, które zostały zaprezentowane w pięciu sesjach tematycznych - uzależnienia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna dorosłych, neuropsychologia oraz varia. wsród prezentujących znalazły się osoby z całej Polski - Krakowa, Gdańska, Bydgoszczy czy Warszawy. Młodzi badacze mieli okazje zmierzyć się z konstruktywną krytyką Komitetu Naukowego oraz rówieśników i w przyjaznej atmosferze rozpocząc karierę naukową.
  PsychOn 2016 w liczbach:
    - 150 uczestników,
    - 18 wystąpień,
    - 5 sesji tematycznych,
    - ponad 30 rozdanych nagród,
    - reprezentacji ponad 10 polskich uczelni,
    - 7 wyjątkowych warsztatów,

Więcej informacji wkrótce

o Nas