Komitet Naukowy Konferencji

Przewodnicząca
  Prof. Monika Mak - Pomorski Uniwersytet Medyczny
Członkowie
  Prof. Jan Chodkiewicz - Uniwersytet Łódzki
  Prof. Lidia Cierpiałkowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Prof. Dariusz Doliński - Uniwerystet SWPS
  Prof. Dorota Merecz-Kot - Uniwersytet Łódzki
  Prof. Łukasz Okruszek - Polska Akademia Nauk
  Prof. Tadeusz Pietras - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie/Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Prof. Tobias Ringeisen - Berlin School of Economics and Law
  Prof. Albert Sesé - Balearic Islands University Palma
  Prof. Alena Slezackova - Masaryk University
  Prof. Piotr Świtaj - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Prof. Monika Wiłkość-Dębczyńska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Prof. Monika Talarowska - Uniwersytet Łódzki
  Prof. Monika Wróbel - Uniwersytet Łódzki
  Dr Marek Malus - Ostrava University
  Dr n. med. Łukasz Mokros - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Dr n. med. Marta Strombek-Milczarek - Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
  Dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała - Uniwersytet Łódzki
  Dr n. med. Paweł Rasmus - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Dr n.med. Patryk Stecz - Uniwersytet Łódzki
  Dr Ernest Tyburski - Uniwersytet SWPS

Więcej informacji wkrótce

o Nas