IV Ogólnopolska Konferencja Studentów
i Młodych Naukowców "Psych-On"

7-8 grudnia 2019 r.
Instytut Psychologii UŁ

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii wraz z Zakładem Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić na czwartą Ogólnopolską Konferencję Studentów i Młodych Naukowców "Psych-On", która odbędzie się 7-8 grudnia 2019 roku w Łodzi.

Rejestracja czynnego uczestnictwa otwarta

Rejestracja biernego uczestnictwa otwarta

Udział w konferencji jest płatny 25 zł dla uczestników czynnych oraz 20 zł dla uczestników biernych. Zapraszamy!

Zarejestruj swój udział.

kliknij

Konferencja organizowana jest pod patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Antoniego Różalskiego
oraz Dyrektora Instytutu Psychologii UŁ
Prof. dr hab. Iwony Janickiej